Жирный четверг в Варшаве

Жирный четверг в Варшаве

Tłusty Czwartek w Warszawie

Жирный Четверг — ежегодный праздник, отмечаемый в Варшаве и других городах Польши. В этом году он выпадает на четверг, 16 февраля, перед Великим постом. В этот день люди балуются традиционными польскими сладостями и выпечкой, например, пончиками с начинкой из фруктов или крема.

Многие пекарни распродают пончики за несколько часов, что является настоящим испытанием для тех, кто хочет получить эти сладости. Пообщавшись с продавцами некоторых пекарен, мне удалось выяснить, что самыми популярными пончиками в этот праздник являются пончики с шоколадной или другой кремовой начинкой, но люди все же предпочитают есть в этот день другие сладости и выпечку. Как сказал один работник пекарни: «Если вы действительно хотите попробовать пончики в Жирный Четверг, будьте готовы стоять в огромной очереди, потому что иногда вы можете потратить несколько часов, чтобы получить эти очень ценные пончики и полакомиться ими в этот особенный праздник».

Помимо еды, Жирный четверг — это еще и возможность встретиться с друзьями и семьей. Люди встречаются в парках и общественных местах, наслаждаясь компанией других и пользуясь теплой атмосферой, царящей в городе в этот день. Это возможность расслабиться и освоиться до того, как начнутся ограничения Великого поста. Жирный четверг — это любимая традиция в Варшаве и во всей Польше, и это прекрасная возможность отпраздновать с друзьями, семьей и хорошей едой.

Tłusty Czwartek to coroczne święto obchodzone w Warszawie i innych miastach w Polsce. W tym roku przypada on na czwartek, 16 lutego, i jak zawsze będzie poprzedzać Wielki Post. W tym dniu ludzie oddają się tradycyjnym polskim słodkościom i wypiekom, takim jak pączki, które są nadziewane owocami lub kremem.

Wiele piekarni sprzedaje pączki w ciągu kilku godzin, co stanowi prawdziwym wyzwaniem dla tych, którzy chcą dostać te słodycze. Po rozmowach ze sprzedawcami niektórych piekarni udało mi się dowiedzieć, że najpopularniejszymi pączkami tego święta są pączki z nadzieniem czekoladowym lub innym kremem, ale ludzie nadal wolą jeść inne słodycze i wypieki w tym dniu. Jak powiedział jeden z pracowników piekarni: „Jeśli naprawdę chcecie spróbować pączków w Tłusty Czwartek, przygotujcie się na stanie w ogromnej kolejce, bo czasami możecie spędzić kilka godzin, aby zdobyć te bardzo cenne pączki i smakować się nimi w to szczególne święto”.

Oprócz jedzenia Tłusty Czwartek to również okazja do spotkania się z przyjaciółmi i rodziną. Ludzie spotykają się w parkach i miejscach publicznych, ciesząc się towarzystwem innych i korzystając z ciepłej atmosfery, która panuje w mieście w tym dniu. To okazja, aby się wyluzować i poczuć się przyjemnie, zanim zaczną się ograniczenia Wielkiego Postu. Tłusty Czwartek jest ukochaną tradycją w Warszawie i w całej Polsce i jest idealną okazją do świętowania z przyjaciółmi i rodziną z dobrym jedzeniem.

Мария Лучкова / Mariia Łuczkowa
Мария Купавская / Maria Kupevskaya