12 июня — День России

12 июня - День России / 12 czerwca - Dzień Rosji

И 9 лет назад, и каждый год Автономия «Полония» отлично подходит к презентации польского подворья, польской культуры и польской кухни. Вчера мы представили народные свадебные обряды, мастер-классы, провели дефиле народных костюмов.
Благодарим членов Автономии «Полония», а особенно фольклорную группу «P.O.L.S.K.A» за прекрасное выступление, и Каролину Мошкину за представление свадебного народного костюма в Доме искусств на главной сцене во время концерта!

I 9 lat temu, i co roku Autonomia Polaków «Polonia» doskonale podchodzi do przedstawienia polskiego stoiska, polskiej kultury i polskiej kuchni. Wczoraj przedstawiliśmy weselne ludowe obrzędy, warsztaty rękodzielnicze, zorganizowaliśmy defiladę strojów ludowych.
Dziękuję członkom Autonomii Polaków «Polonii», a szczególnie Zespołowi folklorystycznemu «»P.O.L.S.K.A» za piękny występ, a Karolina Moszkina za prezentację stroju w Domu Sztuki na głównej scenie podczas koncertu!

Фото: Polonia Kaliningrad, Константин Бельченко